Pressmeddelande

En ökad cykelhjälmsanvändning räddar liv…

Användningen av cykelhjälm ökar bland både barn och vuxna. NTF:s årliga cykelhjälmsmätning, som bygger på drygt 100 000 observationer, indikerar en ökning av cykelhjälmsanvändandet på tio procentenheter de senaste sju åren. I Jämtland ligger den på samma nivå bland vuxna, men har ökat med cirka tio procentenheter bland barn jämfört med förra årets mätning. Om alla cyklister använde cykelhjälm skulle det totala antalet allvarligt skadade kunna minska med cirka fem procent och antalet omkomna med 25 procent. År 2020 omkom nationellt 18 cyklister och cirka 2000 skadades allvarligt.

För ett ökat och säkrare cyklande krävs lägre hastigheter i tätort, i synnerhet där man blandar aktiva trafikanter så som cyklister och gående med motorfordonstrafik. Lägre hastigheter i våra tätorter är helt avgörande för om vi ska kunna påskynda en övergång till säkrare, renare, energieffektivare och billigare transportsätt som dessutom kan bidra till ökad fysisk aktivitet och folkhälsa. Men om cyklandet ska kunna bli säkert måste cykelhjälmsanvändningen samtidigt fortsätta öka. Cirka 80 procent av alla cyklister som skadas allvarligt gör det nämligen i en singelolycka.

  • Det är mycket glädjande att allt fler cyklister gör vad de kan för ett ökat och säkrare cyklande. Möjligen ser vi början till en helt ny cykelkultur i Jämtland där cykelhjälmen blir ett mer naturligt inslag oavsett var du bor i länet. Ett ökat cyklande kommer automatiskt när cykelinfrastrukturen blir säkrare och man upplever att man framför ett säkert fordon på ett säkert sätt med rätt utrustning i form av cykelhjälm, säger Lars-Eric Abrahamsson vid NTF.

Enligt NTF:s årliga cykelhjälmsmätning ökade andelen vuxna som använder cykelhjälm med tre procentenheter från förra året och andelen barn med två procentenheter. För andra året i rad använder därmed nationellt över hälften av de cyklister vi observerar cykelhjälm. År 2013 bar 42 procent av samtliga observerade cykelhjälm.

Men det är stora regionala skillnader i användandet. I Stockholms län ligger cykelhjälmsanvändningen på cirka 70 procent både för vuxna och barn. De är en stor skillnad mot resten av landet, i synnerhet när det kommer till användningen bland vuxna. I Jämtland använder fem av tio vuxna cyklister hjälm.

Generellt är cykelhjälmsanvändningen bättre bland barn men även här ser vi regionala skillnader i användning. I Jämtland och flera andra län är användningen klart över 70 procent samtidigt som den ligger på cirka 50 procent i Kronoberg, Södermanland och Värmland. 

  • Sannolikt bidrar den upplevda risken till en högre cykelhjälmsanvändning i Stockholm och Göteborg. Det är i första hand gruppen allvarligt skadade cyklister som skulle minska om fler använde cykelhjälm. Den absolut vanligaste olyckan bland cyklister är ju singelolyckan och det är inte farligare att cykla omkull i en storstad än någon annanstans i landet så vi borde inte se regionala skillnader. Man cyklar omkull på grund av underlaget, sin egen ouppmärksamhet eller för hög fart. Fallhöjden från cykeln tillsammans med hastigheten gör att man skadar huvudet svårt när man slår i marken. Därför är cykelhjälmen lika viktig oavsett om du cyklar på landet eller i stan, avslutar Lars-Eric Abrahamsson.

 

Kontaktperson:

Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare NTF Gävleborg 070-313 40 14

En ökad cykelhjälmsanvändning räddar liv…

2021-09-22