36 400 barn går baklänges för trafiksäkerhet

Under Barnsäkerhetens dag den 22 maj kommer 36 400 förskolebarn över hela landet att marschera baklänges för sin rätt att sitta säkert i bilen. Det vill säga bakåtvänt. Volvia Försäkringar och NTF står bakom initiativet som bygger på en undersökning där det framgår att 30 % av landets 0-4 åringar sitter felvänt när de åker bil.

– Med Barnsäkerhetens dag vill vi sprida kunskap om hur barn färdas säkert i bilen.
En undersökning vi låtit göra visar att 30 procent av 0-4-åringarna sitter framåtvända i bilen trots att all statistik och erfarenhet visar att bakåtvänt åkande är det absolut säkraste, säger Sofia Bergfors, marknadsansvarig på Volvia Försäkringar.

Den 22 maj genomförs Barnsäkerhetens dag för femte året i rad på initiativ av Volvia Försäkringar och NTF. Höjdpunkten under dagen är en baklängesmarsch där 36 400 barn i år går baklänges för att manifestera sin rätt att sitta säkert i bilen – det vill säga bakåtvänt upp till fyra års ålder. Västra Götaland toppar listan 6 930 anmälda barn, följt av Stockholms län och Skåne län där 6 364 respektive 4704 barn går baklänges.

Informationskampanjen som kulminerar med Barnsäkerhetens dag bygger på en undersökning som Volvia Försäkringar låtit göra och som visar att 30 % av landets småbarnsföräldrar placerar sina barn fel i bilen. Undersökningen bygger på intervjuer med 1000 respondenter och går att hitta här.

– Barn som sitter framåtvända i bilbarnstolen löper dubbelt så stor risk, jämfört med barn som sitter bakåtvända, att skadas svårt vid en eventuell krock. För att skydda små barn i bilen rekommenderar vi bakåtvänt åkande upp till minst 4 års ålder, säger Malin Lundgren på NTF Väst.

Barnsäkerhetens dag instiftades 2009 på initiativ av Volvia Försäkringar och NTF. Efter årets marsch kommer närmare 200 000 förskolebarn ha deltagit baklängesmarscherna.

Volvia har i flera år arbetat med att öka kunskapen om hur barn färdas säkert i bilen. Varje år tillkommer dock nya föräldrar som behöver informeras och därför är barnsäkerhet i bil en ständigt aktuell fråga.


Baklängesmarschen län för län:

Blekinge: 770 barn
Dalarna: 1131 barn
Gotland: 56 barn
Gävleborg: 777 barn
Halland: 1556 barn
Jämtland: 621 barn
Jönköping: 1604 barn
Kalmar: 853 barn
Kronoberg: 504 barn
Norrbotten: 1071 barn
Skåne: 4704 barn
Stockholm: 6364
Södermanland: 1839 barn
Uppsala: 1170 barn
Värmland: 1145 barn
Västerbotten: 872 barn
Västernorrland: 836 barn
Västmanland: 1013 barn
Västra Götaland: 6930 barn
Örebro: 1049 barn
Östergötland: 1167 barn

Differensen mellan totalsiffran och de nedbrutna siffrorna beror på sent inkomna anmälningar där län inte angetts.

Media är välkomna att medverka vid de lokala marscherna den 22 maj. Vill du besöka en förskola på din ort, kontakta Lina Hultén på 0700 – 920017.

För mer information, kontakta:
Sofia Bergfors, Marknadsansvarig Volvia försäkringar
Tel: 031-345 68 82
Mail: sofia.bergfors@volvia.se

Maud Nässén, Verksamhetschef NTF Jämtland
Telefon: 063-122126
E-post: maud.nassen@ntf.se

Fakta om Volvia
Volvia, som från början var Volvos eget försäkringsbolag, specialiserar sig på försäkringar för Volvo. Volvia Försäkringar har i flera år jobbat aktivt med frågor inom barnsäkerhet. Med initiativ som ”Barnsäkerhetens dag” och ”Baklängesmarschen” har Volvia riktat fokus mot barnens rätt att alltid sitta säkert i bilen. Volvia ingår sedan 2001 i Försäkringsbolaget If och finns i Sverige, Norge Finland och Danmark.

Fakta om NTF
NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande är en oberoende, idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en säker trafik. Målet är en säker trafik där ingen dödas eller skadas allvarligt. NTF ska öka människors, företags och organisationers förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till varaktiga förbättringar av trafiksäkerheten. Dessutom ska NTF medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan.

Relaterat material i pressrummet:
”Många föräldrar osäkra på regler kring barn i bil”
”30 % av landets 0-4 åringar färdas fa


2013-05-22