NTF Jämtland

Allt färre på moped använder hjälmen i Jämtland

Antalet mopeder i trafik ökar kraftigt. Förra året omkom sju mopedister och cirka 230 skadades allvarligt. Hälften av de som omkommer på moped saknar eller tappar sin hjälm vid olyckstillfället. Nu visar NTF:s nationella cykel- och mopedhjälmsmätning att andelen som använder mopedhjälm sjunker. I Jämtland använder 94 procent mopedhjälm, det är två procentenheter lägre än det nationella genomsnittet.

- Det är en oroande kombination när antalet fordon ökar samtidigt som användningen av skyddsutrustning minskar. Speciellt nu när vi ser en rad olika nya typer av eldrivna fordon introduceras där användaren inte alltid vet om det är en cykel eller en moped, säger Lars-Eric Abrahamsson vid NTF.
NTF mäter årligen cykel- och mopedhjälmsanvändningen i hela landet. Totalt genomfördes under maj månad cirka 120 000 observationer fördelade över samtliga län. Andelen som använder cykelhjälm ökar från 46 till 48 procent och det är användningen bland barn under 15 år som bidrar mest till ökningen. Cykelhjälmsanvändningen bland barn ökar från 58 till 61 procent medan användningen bland vuxna ligger kvar på 37 procent.

Användningen av cykelhjälm i Jämtland ligger till skillnad från användningen av mopedhjälm över genomsnittet för riket. Resultatet för Jämtland hamnade på 65 procent, riket på 48 procent. Man kan dock reagera på, trots positiva siffror, att av de vuxna använder mindre än hälften cykelhjälm (45 procent).

Däremot minskar användningen av mopedhjälm från 97 till 96 procent, vilket är samma låga nivå som uppmättes av NTF redan 2013. Nedgången bekräftas av andra observationsstudier på området, vilka till och med pekar på ännu lägre användning.

- Om du använder hjälm och spänner fast den ordentligt, oavsett om det är på moped eller cykel, så har det väldigt stor effekt på trafiksäkerheten. I synnerhet reduceras risken att dödas eller skadas mycket allvarligt. Hälften av alla som omkommer på moped saknar eller har tappat sin hjälm vid olyckstillfället och cirka 40 procent av de mycket allvarligt skadade har fått en huvudskada, säger Lars-Eric Abrahamsson.

Användningen av cykel- och mopedhjälm varierar mellan länen. I Stockholms län är användningen av cykelhjälm den högsta i landet samtidigt som den uppmätta användningen av mopedhjälm är den lägsta i landet. Tre av fyra använder cykelhjälm i Stockholm medan användningen i t.ex. Värmland inte ens når 30 procent.

I Stockholms län ligger mopedhjälmsanvändningen på 87 procent och i Västernorrland är den 92 procent samtidigt som användningen i t.ex. Västerbotten är i det närmaste 100-procentig.

För vidare information, vänligen kontakta:
Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare 070-313 40 14

Allt färre på moped använder hjälmen i Jämtland

2019-09-10