NTF Jämtland

Cykelhjälmsanvändningen bland barn sjunker i Jämtland.

Allt fler cyklar året runt. Vid NTF:s årliga cykelhjälmsmätning, som består av över 100 000 observationer genomförda i samtliga län, kan vi konstatera att den totala användningen av cykelhjälm har minskat med 2 procentenheter i Jämtland samtidigt som den nationellt har ökat med 2 procentenheter sedan 2017.

Allt fler cyklar året runt. Vid NTF:s årliga cykelhjälmsmätning, som består av över 100 000 observationer genomförda i samtliga län, kan vi konstatera att den totala användningen av cykelhjälm har minskat med 2 procentenheter i Jämtland samtidigt som den nationellt har ökat med 2 procentenheter sedan 2017.

 

Under 2017 dog 26 cyklister i trafiken. Cirka 2 000 skadades allvarligt och 240 skadades mycket allvarligt. En ökad cykelhjälmsanvändning har störst effekt inom gruppen mycket allvarligt skadade.

 

Det finns en uttalad vilja att öka andelen transporter som sker med cykel i samhället. Om fler väljer att cykla året runt så är det bra för miljön, hälsan och trängseln i trafiken men det får inte vara på bekostnad av fler dödade och allvarligt skadade. Singelolyckorna på cykel står för cirka 80 procent av samtliga allvarligt skadade på cykel.

 

  • Förra året presenterade Regeringen sin cykelstrategi och sköt till medel för insatser för att både öka cyklandet och göra cyklandet säkrare. Även om det är för tidigt att uttala sig om effekterna så är det glädjande att vi numera pratar om cykelhjälmen igen och förhoppningsvis leder insatserna till en ökad hjälmanvändning, säger Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare vid NTF Gävleborg.

Knappt fem av tio vuxna använder hjälmen när de cyklar i Jämtland, vilket är något högre än genomsnittet i riket som ligger på fyra av tio. Variationerna är dock stora över landet. I och omkring Stockholm använder över sju av tio hjälmen och i Göteborgsregionen är det ungefär varannan.

 

Användningen bland barn under 15 år, som omfattas av cykelhjälmslagen, är högre men långt ifrån alla barn använder hjälm. Nationellt använder 58 procent hjälm vilket är detsamma som förra året. Här ligger Jämtland högt i en nationell jämförelse med 69 procent, men trots ett högt resultat har siffrorna sjunkit med 2 procentenheter sedan 2017.  

 

För att det ska vara enkelt och säkert att cykla under höst- och vintertid behövs en effektiv lövupptagning, snöröjning och halkbekämpning för cyklister. För cyklisten finns det även bra cykelutrustning som gör cyklingen bekvämare och säkrare under hösten och vintern.

 

Läs mer om höst och vintercykling här: https://ntf.se/nyheter/2018/host-och-vintercykling/

 

  • Hjälmen är lika viktig oavsett årstid men den kan vara lite svårare att använda när det börjar bli kallt och man behöver en mössa under. En vindtät mössa tillsammans med en ventilerad hjälm fungerar ofta bra men tänk på att justera hjälmen så den sitter stadigt. När hösten och vintern kommer är däckens friktion mot körbanor med fuktiga löv och isbildning sämre, då kan det vara bra med dubbdäck på cykeln. Se till att synas ordentligt med reflexer och fungerande lyktor för det blir allt mörkare där ute, avslutar Lars-Eric Abrahamsson.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

Lars-Eric Abrahamsson, NTF Gävleborg: 070-313 40 14

Cykelhjälmsanvändningen bland barn sjunker i Jämtland.

2018-10-30