I Bräcke använder alla bälte, men i Strömsund struntar var 8:e passagerare i bilbältet

NTF:s årliga bältesmätning visar att 100 % av invånarna i Bräcke använder bilbälte. Men i Strömsund är användningen bara 83% för passagerare. Även i Ragunda kommun slarvas det med bilbältet, där 88% av alla i bilen använder bälte.
Som helhet har bältesanvändningen ökat i länet de senaste 10 åren. Men det är långt kvar till det nationella målet år 2020 där 99 % ska använda bilbälte. NTF:s bältesmätningar omfattar samtliga 290 kommuner i landet.

- Det är viktigt att komma ihåg att bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen. Att strunta i bilbältet är lika dumt som att åka störtlopp med ögonbindel, säger Maud Nässén, Verksamhetschef NTF Jämtlands län.

Under de senaste 10 åren har bältesanvändningen i Jämtlands län glädjande nog stigit, från blygsamma 77% 2005 till 93% 2014. Riksgenomsnittet ligger på 94%. Men det är långt kvar till det nationella målet år 2020 där 99 % ska använda bilbälte.

Årets bältesmätning har skett i tätort i landets samtliga 290 kommuner. 332 700 förare och passagerare i personbil har observerats och till sin hjälp att genomföra mätningarna har NTF haft frivilligorganisationer. I mer än hälften av länen ökar användningen av bälte i bil men observationerna avslöjar skillnader mellan könen. Kvinnliga förare är bättre på att ta på bältet - 97 % jämfört med manliga bilförare 92 %. Hos passagerarna i framsätet är skillnaden ännu större. 97 % för kvinnorna och 90 % bland männen.

- Attityder och beteenden hos trafikanten måste få högre status i trafiksäkerhetsarbetet och sektorsansvaret för svensk trafiksäkerhet bli tydligare. Om vi fortfarande menar allvar med 0-visionen måste alla trafikanter göras medvetna om att de själva kan spara liv genom att bete sig rätt i trafiken, säger Monica Green ordförande NTF.

Bilbältet är den viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i fram- och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid kortare sträckor och låga hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död. I bästa fall klarar vi oss obältade i en krock i ungefär 7 km/tim, förutsatt att du är beredd på kollisionen och är tillräckligt stark för att kunna ta emot dig.

Checklista för god bältesanvändning

1. Använd bältet. Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.
2. Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så att det hamnar rätt i förhållande till din längd.
3. Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta över höftbenet ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar.
4. Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt slår du i ratten innan det gör någon nytta.

Maud Nässen, Verksamhetschef NTF Jämtlands län 070-215 83 10


2005-2014


2014-11-14