Många länsbor slarvar med bältet

NTF:s årliga bältesmätning visar att bara 92% av länets trafikanter använder bilbälte. 99 % av invånarna i Hallands län använder bilbälte. Med detta resultat är man bäst i Sverige på att använda bilbälte. Jönköpings och Västernorrlands län följer tätt efter med 97 %. NTF:s bältesmätningar omfattar samtliga 290 kommuner i landet. Men det är många län som har långt kvar till det nationella målet år 2020 där 99 % ska använda bilbälte. Dalarna och Kalmar län ligger lägst med 87 %.

- Glädjande nog kan vi notera ytterligare en ökning av bältesanvändningen i framsätet, i de 117 kommuner vi följt sedan 2004, till nuvarande 93,6 procent. Det innebär att vi sedan mätningarna inleddes, noterat en årlig ökning av bältesanvändningen och att det går att påverka beteendet hos trafikanter. Men variationerna mellan länen är stora, endast 6 län ligger över 95 %, säger Monica Green, ordförande NTF.

NTFs observationer avslöjar även skillnader mellan könen. Kvinnliga förare är bättre på att ta på bältet 96,3 % jämfört med manliga bilförare 91,2 %. Hos passagerarna i framsätet är skillnaden ännu större. 96,6 procent för kvinnorna och 89,3 procent bland männen.

Bilbältet är den viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i fram- och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid kortare sträckor och låga hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död.

- Bältet hamnar ofta fel om man har det utanpå tjocka kläder. Särskilt viktigt att tänka på under årets kalla månader. Knäpp upp vinterjackan så att bältet kommer så nära kroppen som möjligt för att ge ett bra skydd. Särskilt viktigt är att höftbältet är under ytterkläderna, menar Monica Green.

Checklista för god bältesanvändning

- Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så att det hamnar rätt i förhållande till din längd.

- Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta över höftbenet ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar.

- Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt slår du i ratten innan det gör någon nytta.

PDF:bältesanvändningen_2013.pdf,Bältesanvändningen 2013


2013-11-14