Nästa vecka får många blåsa!

Antalet dömda rattfyllerister (enligt BRÅ) har minskat under de senaste åren, samtidigt som Trafikverket bedömer att andelen nykter trafik ligger still och inte har blivit bättre från 2012 till 2013. En förklarande orsak kan vara att Polisen gör allt färre alkoholutandningsprov.

- Nästa vecka gör vi en ökad insats i arbetet mot rattfylleri. Förutom att hitta rattfylleristerna informerar vi dem också om möjligheten till vård man kan få. Då kanske vi slipper träffa en del av dem påverkade bakom ratten igen, säger Bengt Svensson, poliskommissarie på Rikspolisstyrelsen.


Förutom att hitta och rapportera rattfyllerister, har Polisen också ett uppdrag att berätta om den vård man kan få enligt SMADIT metoden (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken). Tanken är att rattfylleristen ska få ett erbjudande om ett samtal med socialtjänsten/landstingsvården inom 24 timmar eller så snart som möjligt. Som ertappad rattfyllerist kanske världen rasar, men genom att ta tag i problemen finns en lösning.

- NTF tycker att Polisen borde ha resurser att göra ännu fler alkoholutandningsprov, samtidigt måste alla förstå att det aldrig är okey att sätta sig bakom ratten när man är berusad. Det budskapet måste ut men det räcker inte med bara information, Polisens arbete och tvingande system i form av alkolås är en förutsättning för en positiv utveckling, säger Monica Green, ordförande NTF.

- Tidigare undersökningar som vi genomfört visar att Polisens närvaro i trafiken är mycket viktig för att förare ska agera säkert på vägarna. Bilprovningen månar inte bara om säkra fordon, utan också om säkra förare och stödjer Polisens arbete genom att under insatsveckan tillhandahålla en informationsfolder till alla kunder som besiktar sitt fordon på någon av våra 92 stationer runt om i landet, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.


2014-12-05