NTF Jämtlands län upphört

Sista december 2014 upphör NTF Jämtlands län med sin verksamhet.
Tyvärr har vi inte möjlighet att driva verksamheten vidare i länet, eftersom våra intäkter ständigt har minskat de senaste åren.
Vi tackar alla engagerade personer och våra medlemsorganisationer för ett roligt och givande samarbete under åren.
Från och med 2015 hänvisar vi till övriga NTF-förbund i landet.

Maud Nässén
Verksamhetschef


2016-12-31