Pressmeddelande

NTF lanserar certifiering av cykelhandeln

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, NTF lanserar en ny webbutbildning som riktar sig till cykelhandlare. NTF har en unik ställning som opartisk aktör inom trafiksäkerhetsområdet och vill med hjälp av märkningen NTF Certifierad underlätta för konsumenter att göra ett trafiksäkert val. NTF Certifierad omfattar idag Säker cykling, Barn i bil och Däck. NTF och branschexperter har tagit fram utbildningen som faktagranskats av trafiksäkerhetsforskare.

En kunnig och säkerhetsmedveten cykelhandel har stora förutsättningar att bidra till Nollvisionen genom god konsumentinformation kring säker cykling. Det handlar om cykeln som ett säkert fordon med t. ex. rätt belysning, bra däck och effektiva bromsar, men också om säker cykling genom kunskap om trafikregler och användning av en bra och godkänd cykelhjälm.
- NTF certifiering är till för att underlätta för konsumenten att välja trafiksäkra produkter och tjänster samt för att säkerställa att man vid köptillfället får god trafiksäkerhetsinformation. Genom ett nära samarbete med respektive bransch tar vi fram certifieringar som ger företagen ett mervärde och en ökad konkurrensfördel, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén
Vill du vara säker på att personalen har kunskap om säker cykling så rekommenderar NTF att du vänder dig till en butik som har NTF Certifierad personal.

I dagsläget har följande butiker certifierad personal:
XXL Sport och vildmark
Bromma
Gävle
Halmstad
Helsingborg
Järfälla
Jönköping
Luleå
Malmö
Stockholm
Umeå
Västerås
Växjö
Cykelstället
Luleå Torpa
Cykelservice
Jönköping
Elcykelexperten
Habo
Manges cykelverkstad
Gävle

Vill du som företag veta mer eller certifiera dina anställda? Kontakta oss på: certifiering@ntf.se Eller skanna QR koden så kommer du direkt till anmälningssidan.

 

NTF lanserar certifiering av cykelhandeln

2020-05-14