NTF lanserar unik certifiering för barnsäkerhet i bil!

NTF vill utifrån sin ställning som ideell och opartisk aktör på bilbarnstolsmarknaden skapa en grundkompetens inom branschen med syfte att underlättar valet av bilbarnskydd för föräldrar samt säkerställa att de får rätt information oavsett om de vänder sig till barnavårdscentralen, konsumentrådgivare eller privata återförsäljare

- Som småbarnsförälder är det inte lätt att hitta rätt bilbarnskydd som passar just din ekonomi, ditt barn och din bil. I takt med att familjen växer blir det ännu mer komplicerat. Konsumenttester säger sällan hela sanningen och i vissa fall bidrar de bara till ökad ångest och dåligt samvete hos föräldrar. Vi vet att föräldrar vill göra rätt. Det är vår förhoppning att den här utbildningen ska minska förvirringen och bidra till att barn färdas säkrare genom att fungera som en branschstandard och kunskapsbas, säger Rickard Cosini, Kommunikationsansvarig NTF.

Certifieringen är frivillig. Utbildningen har ingen koppling till enskilda fabrikat eller produkter och NTF rekommenderar aldrig en viss stol framför andra. Det är upp till arbetsgivaren att bedöma om det finns ett behov att säkerställa personalens kunskaper. Sedan ett år tillbaka har NTF genomfört testutbildningar som i dagarna blir permanentade. I samband med detta öppnar vi upp för alla som vill styrka sina kunskaper inom området. För lite drygt 100 återförsäljare av bilbarnskydd utfärdas nu de första certifikaten som har en giltighetstid och löptid på två år.

Läs gärna mer på:ntf.se/certifierad

När man väljer stol är det viktigt att den är anpassad för barnet mognad, går att montera på ett bra sätt i bilen samt möjliggör bakåtvänt åkande upp till 4-5 års ålder eller så länge det är möjligt. För att kunna vara ett stöd för föräldrar när de väljer stol är det därför väldigt viktig att den som ger råd inte bara har goda kunskaper om den specifika produkten. Därför fokuserar certifieringsprogrammet på grunderna för hur bilen är byggd för att skydda människor, hur krockvåld och rörelseenergi fungerar, varför bilbarnstolens energiupptagningsförmåga är viktig, hur barnets kropp och fysiska mognad utvecklas, vad lagen säger om godkännanden samt hur våra allmänna rekommendationer ser ut i Sverige.

- Många som jobbar med att ge föräldrar råd när det gäller val av bilbarnskydd är väldigt duktiga och har jobbat många år i branschen, för dem kan detta vara ett sätt att dokumentera sina kunskaper. Störst nytta av certifieringen har arbetsgivare och personal vid nyanställningar, utbildningen är nämligen uppbyggd för att både skapa trygghet hos den som säljer barnsäkerhetsprodukter och för att säkerställa att konsumenten får rätt information, avslutar Rickard Cosini.


2014-11-12