Trafiksäkerheten måste öka i vårt län

Under de senaste åren har antalet döda i trafiken minskat i landet. Dock inte i Jämtlands län, där antalet trafikdöda är konstant högt.
Riksgenomsnittet ligger 2013 på 2,7 döda per 100 000 invånare. I Jämtlands län ligger genomsnittet på 4,7 döda per 100 000 invånare och år.

Hastigheten har stor betydelse
Singelolyckor med personbil är den vanligaste olyckstypen i vårt län. Hastigheten är den vanligaste orsaken till att singelolyckor sker.
Genom att sänka hastigheten från 100km/h till 90km/h ökar du chansen till överlevnad med 60%. Dessutom sparar du bränsle och skonar miljön.

Skyll inte på halkan
Halka uppges ofta som en orsak till en olycka. Vad det egentligen betyder är att föraren hade för hög hastighet i förhållande till väglaget.
Dessutom sker de flesta dödsolyckorna under sommaren.

Skyll inte på turisterna
I en djupstudie som NTF Jämtlands län gjorde för några år sedan visade det sig att 90% av de allvarliga trafikolyckorna i länet drabbade länsbor.

Skyll inte på kvinnorna
71% av de döda i länet var män. I åldersgruppen 45-55 år var hela 93% män.
Forskning visar att kvinnor är mycket bättre bilförare än män, förutom när det gäller att parkera. Å andra sidan dör man inte av parkeringsolyckor.

Stor andel skoterolyckor
I vårt län dör i genomsnitt två personer per år i skoterolyckor i anslutning till väg. Skotrarna har blivit kraftfullare och därmed krävs det större skicklighet av förarna. I 80% av fallen är alkohol inblandat i skoterolyckor.
I Trafikverkets statistik räknas bara skoterolyckor m de sker i anslutning till väg. Många fler dör ute i terräng och på isar.

Läs mer om det fortsatta arbete med Nollvisionen och om hur din kommun kan bidra till arbetet med att göra vårt län trafiksäkert.

Nollvisionen


2014-11-17