NTF Jämtland

Unik kartläggning av barns skolväg…

Har ditt barn en säker skolväg? Kanske finns det en säkrare väg fast den bara är lite längre? Idag aktiverar NTF verktyget ”#minskolväg”. Verktyget är tänkt som ett stöd till föräldrar men kan samtidigt bli en av världens största trafiksäkerhetskartläggningar någonsin.

Med hjälp av ett digitalt verktyg som bygger på Google Maps dokumenterar barn och föräldrar alla punkter där man korsar en bilväg på väg till eller från skolan. #minskolväg genererar därefter en samlad bedömning av skolvägen. Projektet #minskolväg genomförs i samarbete med Mercedes-Benz.

- Utgångspunkten för #minskolväg är att alla barn har rätt till en säker skolväg. Det finns en utbredd oro bland föräldrar kring barnens skolväg så här i skolstartstiden. Oron leder ofta till att föräldrarna skjutsar sina barn med bil. För det enskilda barnet upplevs detta som säkrare men trafikmiljön runt skolan blir osäkrare för andra och barnen förlorar ett tillfälle till motion och egenansvar i vardagen, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

#minskolväg - Ett projekt för säkrare skolväg.

Testa din skolväg på:www.minskolvag.se

Kampanjen #minskolväg vänder sig i första hand till barn 10-12 år eftersom det är då man kan börja ta sig till och från skolan på egen hand. Men eftersom tanken är att man ska gå tillsammans med en vuxen kan kartläggningen vara minst lika viktig för barn ända ner i sjuårsåldern. Barns förmåga att uppfatta hur snabbt fordon rör sig och hur fort de själva förflyttar sig är inte fullt utvecklad. De har svårt att hantera flera skeenden samtidigt och bedöma vad som kan vara farligt. Det gör att många trafiksituationer, som till exempel att korsa en väg, blir riskfyllda för små barn.

- Förhoppningen med #minskolväg är att föräldrar, skola och barn ska börja prata trafiksäkerhet. När man reflekterar tillsammans skapar det gemensamma insikter som både barn och föräldrar har nytta av. Vi vet att det ofta är föräldrarna själva som kör för fort utanför skolorna när de hämtar och lämnar så den här kampanjen är både en informationsinsats för barn och ett sätt att påverka föräldrar till att sänka farten, säger Marie Nordén.

Vad kan föräldrar och skola göra mer för en säkrare skolväg?
•Dokumentera ditt barns skolväg med hjälp av #minskolväg. Du får direkt en bedömning av samtliga punkter där barn och biltrafik samsas, så som till exempel korsningar och övergångställen.
•Gå, eller cykla, tillsammans med ditt barn till skolan, men tänk på att det är först vid 10-12 års ålder som barn kan förväntas behärska trafiksituationer på egen hand.
•Undersök om andra vägar än den som är kortast, är säkrare.
•Organisera ”vandrande skolbussar”, där föräldrar turas om att promenera, eller cykla, med barnen.
•Trafiksäkra skolan. Föreslå bilfria zoner närmast skolgården, med tydliga och säkra avlämningsplatser.
•Diskutera säkerheten med föräldrar, kommunen och skolan för att hitta lösningarna som passar bäst i ert område.
•Om du måste ta bilen, skjutsa halva vägen och gå resten. Det är bättre för barnet att gå någon del av sträckan än ingen alls, och det blir färre bilar runt skolan.
•Om ditt barn åker buss till skolan, prata om att vara särskilt försiktigt vid av- och påstigning. Tänkt på att bussar är stora och att det ibland kan vara svårt för chauffören att se barn som springer runt bussen.


2016-09-02